Zápis na školní rok 2022/2023

K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení lékaře o tom, že je dítě řádně očkováno. Bez tohoto potvrzení nebude Vaše žádost přijata! S sebou si vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě, které má být zapsáno, můžete přivést s sebou.

Elektronický předzápis

Kontakt

Odpovědný pracovník za vedení MŠ:

Veronika Šulcová

IČ: 03696863, IZO: 181 066 459

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2023 Všechny práva vyhrazená - Mateřská škola Myšičky | Liberec