Individuální přístup ke každému dítěti

soukromá mateřská škola MYŠIČKY

Provozní doba

Pondělí – Pátek 7:00 – 17:00h
Celoroční provoz (včetně letních prázdnin)

Po vzájemné domluvě lze provozní dobu přizpůsobit potřebám rodičů. Prosíme, aby všechny děti byly ve škole do 8:00, z důvodu probíhajících vzdělávacích aktivit v MŠ.

Přijímáme

Děti přijímáme v průběhu celého roku.

Kapacita školky je 20 dětí od 2 do 6 (7) let (po domluvě je možné přijmout i dítě mladší), abychom naplnili potřeby všech dětí a mohli se jim naplno věnovat.

Aktuality

Zápis na školní rok 2023/2024

K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení lékaře o tom, že je dítě řádně očkováno. Bez tohoto potvrzení

Číst více »

Zápis na školní rok 2022/2023

K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení lékaře o tom, že je dítě řádně očkováno. Bez tohoto potvrzení

Číst více »

Zápis na školní rok 2021/2022

K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení lékaře o tom, že je dítě řádně očkováno. Bez tohoto potvrzení

Číst více »

O nás

Jsme soukromá mateřská škola s celoročním provozem, která se nachází v zrekonstruovaném domě se zahradou na ulici Ruprechtická 440/33, cca 2 minuty od plaveckého bazénu v Liberci.
Provoz byl zahájen v srpnu 2013, kdy jsme začínali jako Miniškolka Myšičky. Od září 2015 se stala díky akreditaci (zapsáno v rejstříku školských zařízení) Mateřskou školou Myšičky.

Nabízíme klidné, příjemné prostředí s ohledem na individuální přístup a péči, respektující osobnost a potřeby dítěte. Učitelky se věnují dětem v menších skupinách, které umožňují rozvíjet jejich smysly, rozum, motorickou zručnost, myšlení, obratnost a řeč. Jelikož jsme zařazeni do rejstříku škol a školských zařízení, výchovně vzdělávací činnost se řídí Rámcově vzdělávacím programem.

Děti se snažíme rozvíjet a podporovat v následujících oblastech:
– rozvoj osobnosti dítěte
– sociální rozvoj
– rozvoj emoční inteligence
– rozvoj rozumových znalostí
– rozvoj samostatnosti v sebeobsluze
– rozvoj jemné i hrubé motoriky
– rozvoj řeči (logopedická prevence)

Abychom dosáhli maximálního rozvoje, používáme moderní pedagogické metody a zábavnou formu
výuky.

Respektujeme děti a jejich individuální potřeby. Program je sestavován tak, aby docházelo k rozvoji dovedností, schopností a návyků. Výuka probíhá hravou formou a je založena na učení prožitkem. Do programu jsou zařazovány tematické projektové dny dle aktuálního ročního období. Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči, které vnímáme jako partnery ve výchově a vzdělávání jejich dětí. Pro rodiny našich žáků pořádáme i několik společných akcí v průběhu školního roku například zahradní slavnost apod.

7:00 – 8:00
příchod do MŠ a spontánní aktivity
8:00 – 8:30
přivítání dětí, ranní cvičení
8:30 – 9:00
příprava na svačinku a svačinka
9:00 – 11:30
Ranní kruh, dopolední program, pobyt venku
11:30 – 12:00
příprava na oběd a oběd
12:00 – 14:00
příprava na odpočinek, odpočinek (spánek nebo klidové aktivity)
14:00 – 14:30
vstávání a příprava na svačinku
14:30 – 15:00
svačinka
15:00 – 17:00
odpolední program, volné hry

Zahrada

Škola je umístěna v klidném prostředí, a proto volíme pro pobyt venku procházky nebo využíváme naši školní zahradu. Přírodní zahrada poskytuje dětem atraktivní a dostupnou možnost, jak spontánně, ale také s naší pomocí uchopit živý svět. Venkovní prostory slouží také k environmentálnímu vzdělání, výchově a především pro podporu pravidelného pobytu v přírodním prostředí.

Náš tým

Pro rodiče

Co dítě potřebuje do školky

Každé dítě by mělo mít bačkůrky, které budou neklouzavé s pevnou patou, náhradní pohodlné oblečení (včetně spodního prádla a ponožek), kartáček a pastu na zuby, balení papírových kapesníků, oblečení na ven (přizpůsobené ročnímu období) a pyžamko. V zimě budou ve skříňce k dispozici oteplováky, bunda, šála, čepice, nepromokavé rukavice a nepromokavé boty. V teplejších dnech by neměly chybět sportovní boty, holinky, kalhoty, nepromokavá bunda či pláštěnka.

Vše prosím řádně podepište, aby nedošlo k záměně!

Také bychom vás chtěli požádat, aby si děti s sebou nenosily hračky. Výjimkou jsou pouze plyšáci na spaní. Děkujeme vám za pochopení.

 

Na stažení

Program školky

Mezi každodenní aktivity řadíme spontánní hry dle volby dětí a rozvíjení podnětů nabízených her od paní učitelky, ranní neboli komunitní kruh, rušnou chvilku se zdravotními cviky, pohybovou hrou či relaxací, řízená činnost s naplňováním rámcových a specifických cílů školního vzdělávacího programu, pobyt venku, odpočinek dětí, didakticky zaměřená činnost a další. Pro děti je připravena svačina a oběd, kde se snažíme docílit samostatnosti a prohloubit základy stolování. Dbáme na hygienické návyky, podporujeme tvořivost a fantazie a také připravujeme předškolní děti na zápis do prvních tříd.

Ceník pro školní rok 2023/2024

V ceně měsíčního školného je zahrnuto: pitný režim, pomůcky, materiály k výtvarným činnostem, výlety za sportem, výuka angličtiny a pojištění.

Kontakt

Odpovědný pracovník za vedení MŠ:

Veronika Šulcová

IČ: 03696863, IZO: 181 066 459

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2023 Všechny práva vyhrazená - Mateřská škola Myšičky | Liberec