Ceník pro školní rok 2016/2017

Ceník MŠ pro rok 2017/2018
dopoledne
stravné
celodenní
stravné
Měsíční paušál
4200Kč/měsíc 840Kč/měsíc 5000Kč/měsíc 1050Kč/měsíc
5 dní v týdnu 200Kč/den 40Kč/den 240Kč/den 50Kč/den
4 dny v týdnu
4840Kč/měsíc 640Kč/měsíc 4640Kč/měsíc 800Kč/měsíc
16 dní měsičně 240Kč/den 40Kč/den 290Kč/den 50Kč/den
3 dny v týdnu
3120Kč/měsíc 480Kč/měsíc 3960Kč/měsíc 600Kč/měsíc
12 dní měsičně 260Kč/den 40Kč/den 330Kč/den 50Kč/den
2 dny v týdnu
2400Kč/měsíc 320Kč/měsíc 2960Kč/měsíc 400Kč/měsíc
8 dní měsičně 300Kč/den 40Kč/den 370Kč/den 50Kč/den

Dopolední svačina: 10Kč/den

Oběd: 30Kč/den

Odpolední svačina: 10Kč/den

 

Ceny jsou včetně DPH.

V ceně měsíčního školného je zahrnuto: pitný režim, pomůcky, materiály k výtvarným činnostem, výlety za sportem, výuka angličtiny a pojištění.

Školné a stravné na následující měsíc, prosím, uhraďte vždy nejpozději k poslednímu dni předcházejícího měsíce.

Prosíme školné a stravné posílat každé zvlášť.

Školné je nevratné a hradí se i v případě nemoci dítěte či jiné nepřítomnosti dítěte.

 


Bankovní údaje:

Číslo účtu: 268144689/0300
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte
 

Nový ceník platí od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018