Náš tým

Veronika Šindelářová

Majitelka MŠ, učitelka 

Jsem maminka skoro šestileté dcerky. PůvVeronikaodně jsem vystudovala Brněnskou konzervatoř, obor bicí nástroje. V průběhu mateřské dovolené jsem zjistila, že mě práce s dětmi natolik baví a naplňuje, že se chci stát učitelkou. Proto jsem se rozhodla zřídit soukromou školku.

Absolvovala jsem „Kurz pro pečující o malé děti a předškolní děti“ a kurz chůva se zkouškou z profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ akreditovaný MŠMT. V současné době studuji Předškolní a mimoškolní pedagogiku v Mladé Boleslavi. Mezi mé koníčky patří zejména hudba. Snažím se děti vést k lásce k hudbě. Své dovednosti hry na bicí nástroje aktivně využívám v divadle F. X. Šaldy, kde vypomáhám v orchestru.

 


Mgr. Kristina Křepelková

Ředitelka MŠ

foto_KristinaČlověk se učí celý život. V některých etapách intenzivněji, jindy s menší energií. Děti v předškolním věku bývají jako “houbičky”. Přijímají svět všemi svými smysly, až se zdá takřka bezmezně. Vystudovala jsem obor Pedagogika předškolního věku v magisterském programu na Univerzitě Hradce Králové. Studium jsem doplňovala řadou rozšiřujících seminářů jako např.: “Respektovat a být respektován”, “Jak zlepšit psychickou odolnost u předškolních dětí”, “Týmová spolupráce, stres, zátěž a jejich zvládání”, “Terapie loutkou” atd.

V mé dosavadní praxi jsem měla možnost pracovat v různých koutech naší republiky (Ostrava, Praha). Působila jsem mimo jiné nejen v běžných mateřských školách, ale rovněž v mateřských školách speciálních, vedla jsem taneční a pohybové kroužky, působila jako instruktor při Domě dětí a mládeže a profesionálně hlídala děti v rodinách.


Aneta Sluková

Učitelka

ANETA

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Liberci a v Brně, také asistenta pedagoga v Liberci a také mnoho dalších kurzů pro rozšíření pedagogického vzdělání. Již tři roky jsem pracovala jako učitelka v česko- německé školce, mám praxi s dětmi od nejmenšího věku až do školního věku, pracuji také jako trenérka lehké atletiky v DDM Větrník. Mým velkým zájmem je rozvoj dítěte formou her a praktických zkušeností, také příprava dětí k povinné školní docházce. Hraji na klavír a ráda s dětmi tvořím. Mým velkým cílem jsou spokojené děti.

 
 
 


Petra Skalická

Hospodářka

SKALICKAJsem Vyučena v oboru kuchař pro školní jídelny. V tomto oboru jsem i několik let po vyučení pracovala. Také jsem jezdila jako praktikantka na tábory. Jsem maminkou 5 letého syna. Mezi mé zájmy patří děti, tvoření, sport, četba a vaření.