O nás

O NÁS

Jsme nová soukromá mateřská škola, která se nachází v zrekonstruovaném domě se zahradou na ulici Ruprechtická 440/33, cca 2 minuty od plaveckého bazénu v Liberci.

Nabízíme klidné, příjemné prostředí s ohledem na individuální přístup a péči, respektující osobnost a potřeby dítěte. Učitelky se věnují dětem v menších skupinách a rozvíjet jejich smysly, rozum, motorickou zručnost, myšlení, obratnost a řeč. Jelikož jsme zařazeni do rejstříku škol a školských zařízení, výchovně vzdělávací činnost se řídí Rámcově vzdělávacím programem. V rámci každodenních aktivit se děti budou formou hry učit anglický jazyk. S dětmi budeme zpívat, cvičit, chodit a jezdit na výlety za poznáním v okolí Liberce, malovat a tvořit.

Děti přijímáme v průběhu celého roku.  Kapacita MŠ je 20 dětí.

Nabízíme respektující přístup k dětem od 2 do 6-ti let. (po předcházející domluvě lze přijmout i mladší děti)

Provozní doba:

Pondělí – Pátek  6:30 – 17:00 (včetně prázdnin). Provozní dobu lze přizpůsobit rodičům.

Do 8:00 by měly být všechny děti v MŠ, pak již začíná společný program.

V naší MŠ bychom se rádi zaměřili na každé dítě jako na individuální osobnost s určitými specifickými potřebami a rozvíjeli jeho potenciál a vnímání svého okolí, zařazení do kolektivu dětí a jednání s ostatními.

Každé dítě je jiné a má jinou rychlost vývoje. Pobyt v kolektivu pomáhá dětem rozvíjet jejich schopnosti, dovednosti a sociální cítění. Při všech činnostech je však třeba brát ohled na individuální požadavky a možnosti každého jedince. Během veškerých aktivit dbáme na rozvoj řečových dovedností. Navíc nabízíme rozšiřování jazykových dovedností v anglickém jazyce formou her a písní. Je dokázáno, že se děti v raném věku se naučí cizí jazyk snadněji, než dospělí a s výukou se může začít prakticky od narození.

Na základě dvouletého provozu soukromé miniškolky Myšičky, a také na základě požadavků rodičů o možnosti zajištění docházky dětí až do předškolního věku, jsme podstoupili řízení do zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení. Tomuto bylo vyhověno a od 1. 7. 2015 jsme Soukromá mateřská škola Myšičky.

Co od nás můžete očekávat a k čemu budeme děti vést

  • k samostatnosti, uvědomění si samo sebe, rozvoj osobnosti a sebeúcty
  • princip osobní zodpovědnosti
  • rozvoj vnitřní motivace + princip nápodoby a vzoru
  • tématické dny, učení se v souladu s ročním obdobím – rytmus přírody, tradice
  • výuka hrou a prožitkem
  • přizpůsobení programu individuálním a věkovým potřebám dítěte ( biorytmus)
  • spolupráce s rodiči (důležitá zpětná vazba od rodičů, komunikace s nimi a společné aktivity v MŠ)