Prostředí herny

ms_herna

Mateřská škola se nachází v 1.NP. Prostory MŠ se skládají ze vstupu se zádveřím, šatny, hygienického zázemí, jídelny, přípravny jídel (strava dovážena) a herny. V 2.NP se nachází druhá herna, zázemí pro personál, kancelář. Usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nové děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí. Pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování, děti nepřetěžují. Pro děti je k dispozici přiměřené množství hraček a pomůcek odpovídající jejich věku, které jsou umístěny ve třídě v souladu s potřebami dětí tak, aby si je mohly samostatně brát. Děti se podílejí na úpravě a výzdobě interiéru svými výtvarnými pracemi.

Comments are closed.