Prostředí jídelny

DSCN1906 a

Mateřská škola Myšičky se nachází v klidném prostředí na ulici Ruprechtická cca 2 minuty od libereckého plaveckého bazénu. V její blízkosti se nachází velký park a několik dětských hřišť. Před školkou lze zaparkovat a poblíž jsou zastávky MHD. Školka zahájila svoji činnost 1. 8. 2013. Nejdříve fungovala jako miniškolka a od školního roku 2015/2016 je soukromá Mateřská škola Myšičky zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Kapacita MŠ je stanovena na 20 dětí ve věku 2-6 let a jsou vzdělávány v jedné třídě. Prodloužená provozní doba je od 6:30 do 17:00 a je přizpůsobena potřebám rodičů. MŠ je otevřena celoročně mimo státní svátky. Snaha o vytváření rodinného prostředí pro děti je naším hlavním cílem. V naší mateřské škole panují přátelské vztahy, což má vliv na celkovou atmosféru klidu a pohody nejen dětí, ale i kolektivu zaměstnanců. Výchovně vzdělávací činnost probíhá podle školního vzdělávacího programu „Putování celým rokem s Myšičkami“. Cílem programu je vytvořit co nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí, s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřený jeho věku a schopnostem. Využíváme okolní přírodu k získávání přímých a nezapomenutelných zážitků, které se stávají východiskem pro další činnosti. Hravým způsobem tak směřujeme k osobní pohodě a spokojenosti všech dětí s ohledem na jejich individualitu.

Comments are closed.